Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Embarg de comptes bancaris

Embarg de comptes bancaris

Tornar Imprimir


Motiu de l'embargament

L'embargament del compte corrent es produeix si no heu pagat en el terminis establerts uns deutes reglamentàriament notificats (personalment o mitjançant edicte publicat en el BOP). Aquest fet ha comportat que s'hagi dictat la diligència d'embargament corresponent.

Rebreu una notificació de l'entitat bancaria

Si heu detectat una retenció de saldo del vostre compte motivat per un embargament de l'ajuntament, heu de saber que l'entitat bancària us enviarà una notificació en què us informaran de la retenció efectuada i us indicaran:

- import retingut
- número d'expedient executiu
- telèfon de contacte per resoldre qualsevol dubte relatiu a aquesta retenció.


L'ajuntament us enviarà la notificació de la diligència d'embarg

Aquesta notificació correspon a l'Avís d'embargament, que es va trametre quan es va generar l'ordre d'embargament. Per tant, si no us ha arribat encara, la rebreu en els propers dies. En aquest avís es detalla la informació següent:

- import retingut, amb la indicació dels conceptes als quals s'aplicarà
- oficina de l'entitat bancària en la qual s'ha fet la retenció
- mecanismes legals per impugnar l'embargament
- forma d'obtenir informació complementària, ja sigui acudint a una de les nostres oficines o per mitjà d'una trucada telefònica.

En aquesta notificació, si l'import de l'expedient no ha quedat liquidat en la seva totalitat, se us indica l'import pendent i se us adverteix que se us embargaran altres comptes o béns de la vostra propietat. Per evitar nous embargaments podeu adreçar-vos a la oficina de recaptació a fi de liquidar l'import que resti pendent.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es