Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Agenda 21 Local

Agenda 21 Local

Tornar Imprimir

logo agenda 21

BENIFAIÓ CAP A LA SOSTENIBILITAT. L'AGENDA 21 LOCAL A BENIFAIÓ

L'ONU no té dubtes. La defensa del medi ambient té en els Ajuntaments un dels seus pilars bàsics. La seua proximitat als ciutadans i les seus competències en qüestions com l'aigua o els residus els converteixen en protagonistes destacats en lluita en favor de la natura i el creixement sostenible. Aquest idea fou consensuada pels dirigents internacionals en la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992.

Què és l'Agenda 21?

Es coneix amb el nom de "Agenda 21" al document estratègic que va ser aprovat a la Cimera de la Terra, celebrada l'any 1992 a Rio de Janeiro. Constitueix un pla d'acció de gran abast per als anys 90 i per a la primera part del segle XXI per a afrontar els reptes de la crisis ambiental mundial. Es tracta d'un document extens estructurat en 40 capítols. Al capítol 28 es demana a les autoritats locals que cada ciutat i poble elabore la seua pròpia Agenda 21, és a dir, que propose la manera de com la ciutat o poble camine cap a un desenvolupament sostenible.

Posteriorment, la Carta d'Aalborg (1994), la Carta de Lisboa (1996), la Conferència de Hannover (2000) han anat aprofundint en aquest compromís de les autoritats locals envers la sostenibilitat del planeta, reforçant les Agendes 21 locals com a eines imprescindibles de treball i participació.

Què s'entén per sostenibilitat?

La sostenibilitat o desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les de les generacions futures.

Cronologia d'actuacions del municipi de Benifaió en el seu camí d'implantació de l'Agenda 21 Local

En juny de l'any 2000, Benifaió s'adherí a la Campanya de ciutats i pobles europeus sostenibles i signatura de la Carta d'Aalborg. En novembre del mateix any el municipi s'adherí a Xarxa de Municipis Valencians Sostenibles amb la signatura de la Carta de Xàtiva.

En juliol de 2000 començaren els treballs d'elaboració de l'auditoria ambiental i la realització de la primera enquesta ciutadana de percepció ambiental, treballs que finalitzaran l'any 2002.


L'any 2004 es realitzà el Pla de Participació Social, una segona enquesta ciutadana de percepció ambiental i la constitució del Fòrum ambiental.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es