Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Aigua potable

Aigua potable

Tornar Imprimir


Abastiment d'aigua potable

L'abastiment a Benifaió es du a terme actualment a partir de la línia d'abastiment Ribera I, que facilita el subministrament d'aigua potable a les poblacions d'Alginet, Benifaió, Almussafes i Sollana, així com a algunes urbanitzacions i la zona industrial de Ford España, SA.

L'actual xarxa de distribució d'aigua té el seu origen a la partida de Els Escopalls, al terme municipal de Picassent, molt pròxim a Benifaió. Allí se situen les dues perforacions del barranc Fondo. A través d'una canonada de 0,6 km de longitud i 400 mm de diàmetre es condueix l'aigua fins al dipòsit general de regulació de 3.000 m3 de capacitat. Aquest dipòsit disposa d'un sistema automàtic de potabilització in situ de l'aigua, mitjançant la dosificació d'hipoclorit sòdic.

D'aquest dipòsit general ix una canalització d'1,6 km de longitud fins a la canalització general que abasteix tot el conjunt de la zona. Prèviament i per proximitat a aquesta canalització s'abasteix la urbanització Pla de les Clotxes.

De la canalització principal, després de travessar el canal Xúquer-Túria, ixen dos ramals, un dels quals abasteix el dipòsit de Benifaió, amb una capacitat de 1.200 m3.

Control de la qualitat de l'aigua potable subministrada

EGEVASA, com a empresa gestora du a terme el control de la qualitat de les aigües de consum abastides en conformitat amb allò establert el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (B.O.E. núm. 45 de 21/02/2003), normativa que recull els paràmetres, la periodicitat i els organismes competents d'aquests controls.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, dins de la Campanya de Control de Nitrats, realitza controls de les aigües subministrades amb periodicitat anual.

Nitrats

Benifaió es troba en una zona vulnerable a la contaminació per nitrats.

En el cas de superar el valor paramètric (50 mg/l) per a aquest paràmetre, l'Organització Mundial de la Salut, OMS, estableix les següents RECOMANACIONS:

- Una aigua d'aquestes característiques no ha de ser utilitzada per a beguda per part de lactants i de dones embarassades.
- Així mateix, no ha de ser utilitzada per a la preparació d'aliments infantils.

Aquestes mesures, es basen fonamentalment en consideracions sobre el risc de metahemoglobinèmia infantil en lactants alimentats en biberó, i ajuden a previndre o disminuir els riscos.

Control en l'aixeta del consumidor

La normativa preveu la realització d'analítiques de control en les aixetes del consumidor final, amb l'objecte de detectar possibles contaminacions degut als materials de construcció de les canonades de l'edifici.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es