Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Residus

Residus

Tornar Imprimir


A Benifaió l'arreplega de fem no-selectiu (contenidor de fem) es duu a terme diàriament, en horari diürn (a partir de les 13,00 hores) i segueix un itinerari dissenyat per optimitzar el recorregut i el temps de recollida.

El sistema habitual de recollida és mitjançant contenidors superficials de 1.100 litres de capacitat, tot i que s'està implantant en algunes zones els contenidors soterrats.

L'Ordenança municipal de Neteja (BOP núm. 8 de 10 de gener de 1998) regula tot allò relacionat amb la neteja del poble i l'arreplega de residus.

L'actual empresa concessionària del servei de recollida i transport del fem no-selectiu és URBASER, S.A., que trasllada el fem a la planta de recuperació i reciclatge de Guadassuar, gestionada pel Consorci Ribera i Valldigna.

A la planta de Guadassuar el fem se separa la fracció orgànica que es fermenta i es produeix compost i les diferents fraccions inorgàniques reciclables mitjançant selecció manual (vidre, plástics, cartó, metalls, ...). Les fraccions no reciclables (rebuig) es traslladen a abocador controlat.


RECORDA...

· Dipositeu el fem (en bosses ben tancades) respectant l'horari d'arreplega (abans de les 13 hores).
· No dipositeu residus líquids, ni fem a granel o en caixes., residus industrials, pneumàtics, botelles de gas, animals morts, residus líquids o pastosos ni sanitaris.
· No deixeu les bosses fora del contenidor. Els animals poden trencar-les i escampar-ne el contingut.
· Recorda que està prohibit dipositar el fem en papereres, contenidors d'obres o en la via pública.
· No deixeu objectes voluminosos dins ni al costat del contenidor. Utilitzeu la recollida especial de trastos o porteu-ho a l'ecoparc.
· Respecte l'horari de recollida i deixeu la bossa abans de les 13 hores.
· No estacioneu el vostre vehicle on puga obstaculitzar el buidatge del contenidor o el pas del camió recol·lector.
· Recorda que no està permés canviar d'ubicació els contenidors. En cas de molèsties reclama a l'Ajuntament perquè ho solucione.
· No feu pintades ni fiqueu cartells o adhesius en els contenidors.
· A casa, separeu les fraccions reciclables (paper/cartó, vidre, envasos lleugers) de la resta. Estalviarem recursos naturals i reduirem els costos de tractament (taxa del Consorci Ribera i Valldigna)
· Aquells establiments comercials o industrials que generen més de 375 litres de fem al dia (un contenidor té una capacitat de 1.100 litres) han de tindre el seu propi contenidor, d'ús exclusiu.

NOVETAT

NOVA TAXA DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS I ECOPARCS

Des d'enguany, el cost del fem es cobrarà a l'usuari a través de 2 TAXES.

Una taxa, que segueix cobrant l'Ajuntament, que correspon a l'arreplega i transport fins a la planta de tractament de Guadassuar. És la que sempre s'ha pagat però, com a conseqüència de la entrada en vigor de la nova taxa, sofreix una baixada (*)

Tarifes MUNICIPALS recollida i transport del fem

Categoria

Tarifa 2009

Tarifa 2010

Vivendes nucli urbà

52,45 €

27,80 €

Vivendes urbanitzades i disseminats

73,43 €

38,92 €

Comerços d¿autoservei i mixtes

104,90 €

55,60 €

Farmàcies, entitats financeres, imprentes, tallers, magatzems, gasolineres, indústries, hotels, hostals y residències (fins a 75 persones)

157,35 €

83,41 €

Restaurants, bars, discoteques, pubs, cafeteries, gelateries, xocolateries, hotels, hostals i residències (des de 75 persones)

209,80 € 

111,21 €

Supermercat (superfície m2 menys 120)

157,35 €  

83,41 €

Supermercat (superfície m2 des de 120 a 240)

314,70 € 

166,81 €

Supermercat (superfície m2 des de 240 a 480)

755,28 €  

400,35 €

Supermercat (superfície m2 més de 480)

1.258,80 €

667,25 €


L'altra taxa (novetat des de 2010), la cobra el CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA (**), a través de la Diputació de València, i correspon al tractament del fem i gestió dels ecoparcs.

El Consorci del Pla Zonal de residus de les zones X, XI i XII ¿ Àrea de gestió 1, anomenat CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA, és una entitat supramunicipal, formada pels 51 municipis de la Ribera, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la Diputació de València.
Aquesta entitat fou creada per requeriments de la Llei 10/2000, de Residus, i és l'organisme competent en gestionar el tractament dels residus sòlids urbans (contenidor de fem normal i ecoparcs).

Per a compensar les despeses del tractament, el Consorci aprovà l'Ordenança fiscal corresponent, publicada al BOP de la província de València 309 de 30/12/2009, que regula aquesta nova taxa.

Cal aclarir que la nova taxa és del fem del contenidor normal i NO dels contenidors de reciclatge (vidre, paper/cartó i envasos lleugers). Ara bé en la nova taxa sí que s'inclou el cost de l'ecoparc.

Com que el cost de la nova taxa és funció de les tones de residus del contenidor normal que s'arrepleguen durant l'any, això vol dir que QUANT MENYS RESIDUS LLANCEM AL CONTENIDOR NORMAL (I MÉS ALS CONTENIDORS DE RECICLATGE) MENYS HAUREM DE PAGAR DE CARA A L'ANY QUE BÉ.

Galeria multimedia

Imatges

contenidor fem contenedors fem soterrats

Veure imatges

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es