Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització política -> Plenari municipal

Plenari de la corporació

Tornar Imprimir

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans. Assumix de manera directa la representació de la col·lectivitat i en nom seu decidix sobre les qüestions més importants i transcendents.

Composició

Està integrat per l'alcaldessa i 16 regidors, triats cada quatre anys en les eleccions locals.
L'actual Corporació Municipal es va constituir el dia 15 de juny de 2019 i està integrada per:

Alcaldessa- Presidenta:
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSPV-PSOE)

Regidors i Regidores:
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSPV-PSOE)
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSPV-PSOE)
Sra. Bibiana Piles Rovira (PSPV-PSOE)
Sra. Sara Isabel Gonzalvo Villar (PSPV-PSOE)
Sr. Jesús Rosaleny Maiques (PSPV-PSOE)
Sra. Verónica Campos Canet (PSPV-PSOE)
Sra. Maria Mercedes Añó Albuixech (PSPV-PSOE)
Sra. María José Piles Vela (PSPV-PSOE)
Sr. Ricardo Bono Pérez (PSPV-PSOE)
Sra Ana Isabel Rueda Delgado (PSPV-PSOE)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Carmen Vercher Ferrer (PP)
Sr. David Villanueva Alemany (PP)
Sr. Edu Goméz Signes (Compromís per Benifaió)
Sra. Marta Grau i Rovira (Compromís per Benifaió)
Sr. Francisco Sánchez Morales (G.B)

Peridodicidad de les sessions

El Ple de la Corporació celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual dins dels últims set dies naturals a les 20 hores preferentment dimarts, sense perjuí de les sessions extraordinàries que puguen convocar-se.

El mes d'agost es considera inhàbil a efectes de sessions ordinàries.

Lloc de celebració de les sessions

El lloc de celebració serà el Saló de sessions siti en la planta 4ª de la Casa Consistorial (Plaça Major núm. 15, 46450- Benifaió).

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es